+47 900 90 046

Fiske i Setten

Det fantastiske med Setten og hele Setskog-vassdraget, er at du finner både dype vann, grunne flater, fosser og elver der du kan finne fisk. Det er innført en felles fiskekortordning for de fleste større sjøer, tjern, bekker og elver i hele Aurskog-Høland.

Innsjøfiske

For innsjøfiske er det plassene rundt odder, lags grunner og sivkanter som er gode fiskeområder. Det viktigste er hvor dypt i vannet du fisker – det avgjør nemlig hva slags fisk du treffer, og hva slags agn du skal bruke. Fisker du dypt får du slik fisk som lever av bunndyr som krepsdyr. Oppe i vannet får du plankton-etere som sik, samt fiske-etere som gjedde, abbor og stor ørret. Ørret, røye og sik er også på jakt etter vanninsekter, helt fra våren til sent på høsten. Har du fluestang, er det lurt å se etter vak fra insekt-eterne før du kaster. Har du tilgang til båt, er dorging ofte en svært effektiv måte å fiske på. Legg opp til litt rask rofart – men prøv gjerne å kaste fra båt, også.

Utstyr til matauken

Generelt sier man at innlandsfisk passer godt til sluker og spinnere med vekt fra 5 til 15 gram. For gjedde og laks er det best å gå opp litt i størrelse, til 20 til 50 gram. Abbor og ørret tiltrekkes av wobblere på 5 til 10 centimeter, mens gjedde krever 15 til 25 centimeter. Jigg etter abbor på 5 til 10n centimeter pleier å fungere godt.Når det gjelder stenger, er en allround-stang på rundt 3 meter passe, i alle fall for sluk opptil 20 gram. Haspelsnelle med plass til 200 meter 0,25-sene er også et godt valg.Agnet er ofte diskutert fiskevenner imellom, og i innsjøer velger de fleste meitemark. Husk bare på ikke å ta for store mark, men velg heller to små. Er du på jakt etter mort, er faktisk mais det beste agnet, helt klart! For gjedde, abbor og til dels ørret kan du bruke død fisk som agn, husk bare på at du ikke må spre disk og fiskesykdommer mellom ulike vassdrag. Har kulda satt inn og isen har lagt seg, er det maggot og ispilkestang som gjelder.

Annet av interesse for ivrige fiskere

For ørretvann tilrettelagt for fluefiske kan man kun fiske én ørret per stang per døgn, under 35 cm lang. Resten skal settes tilbake. I ørretvann er det ellers en begrensning på tre ørreter per fisker per døgn. I ørretens gyteperiode i oktober er det ikke tillatt med fiske i bekker, elver og os. Det er kun tillatt å bruke båt med motor i vann som er over 2 km2 store. For ytterligere informasjon om regler, tidsavgrensninger o.l., se http://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske.

Fiskekort kan du kjøpe over nettet på https://www.inatur.no/fiske/. På denne siden fremheves spesielt gjeddefisket i Setten og Mjermen i Setskogområdet.

Frister det? Se hyttetomtene rett ved Setten

Ledig

Tomt 13

Areal
1228m2
Pris
850000
Ledig

Tomt 14

Areal
1330m2
Pris
750000
Ledig

Tomt 15

Areal
1382m2
Pris
750000
Ledig

Tomt 20

Areal
1228m2
Pris
750
Ledig

Tomt 21

Areal
1340m2
Pris
750000
Ledig

Tomt 22

Areal
1222m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 23

Areal
1538m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 24

Areal
1570m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 25

Areal
1485m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 27

Areal
1649m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 30

Areal
1290m2
Pris
750000
Solgt

Tomt 43

Areal
1 423m2
Pris
850000
Solgt

Tomt 45

Areal
1293m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 46

Areal
1167m2
Pris
750000
Ledig

Tomt 47

Areal
1427m2
Pris
750000
Solgt

Tomt 49

Areal
1521m2
Pris
950000
Ledig

Tomt 51

Areal
1282m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 52

Areal
1690m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 53

Areal
1897m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 54

Areal
1450m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 55

Areal
1153m2
Pris
750000
Ledig

Tomt 56

Areal
1106m2
Pris
850000
Ledig

Tomt 57

Areal
1 291m2
Pris
950000
Ledig

Tomt 58

Areal
1 401m2
Pris
950000
Ledig

Tomt 59

Areal
1 470m2
Pris
950000
Ledig

Tomt 60

Areal
1 321m2
Pris
850000
Ledig

Tomt 61

Areal
1 198m2
Pris
750000
Solgt

Tomt 62

Areal
1 169m2
Pris
500000
Solgt

Tomt 63

Areal
1 373m2
Pris
1150000
Solgt

Tomt 64

Areal
1 287m2
Pris
1150000
Solgt

Tomt 65

Areal
1 426m2
Pris
1150000
Solgt

Tomt 66

Areal
1 382m2
Pris
1150000
Solgt

Tomt 67

Areal
1 517m2
Pris
1150000
Solgt

Tomt 68

Areal
1 368m2
Pris
1150000
Solgt

Tomt 69

Areal
1 432m2
Pris
1150000
Solgt

Tomt 70

Areal
1 245m2
Pris
1150000
Solgt

Tomt 71

Areal
1 281m2
Pris
1150000
Solgt

Tomt 72

Areal
1 764m2
Pris
950000
Ledig

Tomt 73

Areal
1 970m2
Pris
1150000
Ledig

Tomt 74

Areal
1 580m2
Pris
950000
Ledig

Tomt 75

Areal
1 510m2
Pris
950000
Ledig

Tomt 76

Areal
1 769m2
Pris
850000
Solgt

Tomt 77

Areal
2 068m2
Pris
850000
Ledig

Tomt 78

Areal
2 276m2
Pris
750000
Solgt

Tomt 79

Areal
1 196m2
Pris
1150000
Ledig

Tomt 80

Areal
1 550m2
Pris
1150000
Ledig

Tomt 81

Areal
2 216m2
Pris
750000
Ledig

Tomt 82

Areal
2 300m2
Pris
950000
Ledig

Tomt 83

Areal
1 555m2
Pris
950000
Ledig

Tomt 84

Areal
1 480m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 85

Areal
2 280m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 86

Areal
2 286m2
Pris
750000
Ledig

Tomt 87

Areal
1 951m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 88

Areal
2 010m2
Pris
650000
Ledig

Tomt 89

Areal
1 704m2
Pris
750000