Om Setten Hyttepark

Setten Hyttepark er en konstellasjon av lokale aktører som har gått sammen om å utvikle dette fantastiske hytteområdet ved Setten. Eiendommen tilhører grunneier Rolf Christian Spilhaug og hans familie. Rolf Christian er en av de største grunneierne ved Settens bredder. Rolf Christian har vært en pådriver og en ressurs i tilretteleggingen av det vi i all beskjedenhet mener er Østlandets fineste hyttetomter. Vi har et ekte ønske om at Setten Hyttepark skal kunne oppfylle hyttedrømmen!

Bård Mikkelsen er styreleder og eier 30% av selskapet. Han har sitt ferieparadis rett ved hytteområdet og benytter Setten både sommer og vinter. Bård har bakgrunn fra norsk næringsliv som konsernsjef i Statkraft, Oslo Energi Gruppen, Ulstein Gruppen og Widerøe. Han er også styreleder i Clean Energy Invest, Havyard ASA og Rudskogen Motorpark. Tidligere har han bl.a. vært styreleder i Cermaq, Powel og Store Norske Spitsbergen Kulkompani, samt styremedlem i E.ON AG.

Ragnar Søegaard er styremedlem og er kjent fra norsk næringsliv som mangeårig finansdirektør i store selskaper som Løvenskiold Vækerø og Oslo Energi og de siste fem år som adm dir Clean Energy Invest. Som styreleder har han lang erfaring fra mange selskaper i Norge og internasjonalt, bl.a. Multiconsult, Ruter og Energiselskapet Buskerud samt i selskaper i eksempelvis Kroatia og Honduras.

HF Anlegg og Skog AS eier 30% og vil stå for arbeidet med infrastruktur og er en naturlige samarbeidspartner når man skal klargjøre den enkelte hyttetomt. HF Anlegg og Skog er et familiedrevet selskap med base på Setskog.

Bygg Med Oss AS står for den daglige ledelsen av Setten Hyttepark. Knut Heggedal fra BMO har vært primus motor for prosjektet og har ansvaret for markedsføring og salg av hyttetomtene. BMO har også utviklet en serie med hytter skreddersydd til Setten Hyttepark. Eier 20% av selskapet.