Fisketips og -triks

Det fantastiske med Setten og hele Setskog-vassdraget, er at du finner både dype vann, grunne flater, fosser og elver der du kan finne fisk. Det er innført en felles fiskekortordning for de fleste større sjøer, tjern, bekker og elver i hele Aurskog-Høland. Fiskekort kan du kjøpe over nettet på https://www.inatur.no/fiske/. På denne siden fremheves spesielt gjeddefisket i Setten og Mjermen i Setskogområdet.

 

Hvor står fisken?

 

La oss først se på hva slags og hvor mange typer fisk vi har her til lands. Av nær 30.000 fiskearter i verden, finnes et sted mellom 250 og 300 i Norge – og nær 40 av dem er ferskvannsfisk. De mest populære fiskene her til lands er nok ørret, abbor og gjedde – med elvelaks som en kostbar outsider.

Ser vi på elvefiske først, er det effekten av strømmen som er viktig. Fisken står gjerne der det er bra fødetilgang samtidig som det ikke koster fisken for mye krefter å stå i strømmen. Gode plasser er rett i for- og bakkant av store steiner, samt på kantene av store høler. I små vassdrag med undergravde bredder er det gode skjuleplasser tett ved land.

For innsjøfiske er det plassene rundt odder, lags grunner og sivkanter som er gode fiskeområder. Det viktigste er hvor dypt i vannet du fisker – det avgjør nemlig hva slags fisk du treffer, og hva slags agn du skal bruke. Fisker du dypt får du slik fisk som lever av bunndyr som krepsdyr. Oppe i vannet får du plankton-etere som sik, samt fiske-etere som gjedde, abbor og stor ørret. Ørret, røye og sik er også på jakt etter vanninsekter, helt fra våren til sent på høsten. Har du fluestang, er det lurt å se etter vak fra insekt-eterne før du kaster. Har du tilgang til båt, er dorging ofte en svært effektiv måte å fiske på. Legg opp til litt rask rofart – men prøv gjerne å kaste fra båt, også.

 

Utstyr til matauken

 

Generelt sier man at innlandsfisk passer godt til sluker og spinnere med vekt fra 5 til 15 gram. For gjedde og laks er det best å gå opp litt i størrelse, til 20 til 50 gram. Abbor og ørret tiltrekkes av wobblere på 5 til 10 centimeter, mens gjedde krever 15 til 25 centimeter. Jigg etter abbor på 5 til 10n centimeter pleier å fungere godt.

Når det gjelder stenger, er en allround-stang på rundt 3 meter passe, i alle fall for sluk opptil 20 gram. Haspelsnelle med plass til 200 meter 0,25-sene er også et godt valg.

Agnet er ofte diskutert fiskevenner imellom, og i innsjøer velger de fleste meitemark. Husk bare på ikke å ta for store mark, men velg heller to små. Er du på jakt etter mort, er faktisk mais det beste agnet, helt klart! For gjedde, abbor og til dels ørret kan du bruke død fisk som agn, husk bare på at du ikke må spre disk og fiskesykdommer mellom ulike vassdrag. Har kulda satt inn og isen har lagt seg, er det maggot og ispilkestang som gjelder.

 

Annet av interesse for ivrige fiskere

 

For ørretvann tilrettelagt for fluefiske kan man kun fiske én ørret per stang per døgn, under 35 cm lang. Resten skal settes tilbake. I ørretvann er det ellers en begrensning på tre ørreter per fisker per døgn. I ørretens gyteperiode i oktober er det ikke tillatt med fiske i bekker, elver og os. Det er kun tillatt å bruke båt med motor i vann som er over 2 km2 store. For ytterligere informasjon om regler, tidsavgrensninger o.l., se http://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske.